+ Tư vấn thiết kế lắp đặt xe ô tô mới.
+ Tư vấn lắp đặt cải tạo xe đã qua sử dụng.
+ Tư vấn thiết kế lắp đặt các loại xe quá khổ quá tải
+ Tư vấn thiết kế các loại xe chuyên dùng