Tư vấn các dịch vụ xuất nhập khẩu, ủy thác

+ Tư vấn thiết kế lắp đặt xe ô tô mới.

+ Tư vấn và làm dịch vụ ủy thác, dịch vụ xuất nhập khẩu…

+ Tư vấn và làm dịch vụ đăng kiểm, kiểm tra chất lượng hàng hóa…