Liên hệ

– Tư vấn bán xe ô tô

+ Tư vấn bán hàng 1: Mr Nguyễn Đức Huy – Tel: 09.0488.0588
+ Tư vấn bán hàng 2: Mr Nguyễn Tuấn Hùng – Tel: 09.6215.0123
+ Tư vấn bán hàng 3: Mss Lương Thị Ánh Ngọc – Tel: 09.7100.7999
+ Tư vấn bán hàng 4: Mr Trần Văn Kiên – Tel: 09.8772.9423
+ Tư vấn bán hàng 5: Mr Lê Đức Thiện – Tel: 09.7997.5005

– Tư vấn thiết kế, cải tạo xe

+ Tư vấn thiết kế xe chuyên dùng: Mr Nguyễn Đức Huy – Tel: 09.7767.9955
+ Tư vấn thiết kế mới: Mr Lê Đức Thiện – Tel: 09.7997.5005
+ Tư vấn cải tạo xe: Mr Lê Đức Thiện – Tel: 09.6222.3856

– Bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phụ tùng

+ Tư vấn bảo hành bảo dưỡng và phụ tùng: Mr Nguyễn Xuân Hưng – Tel: 09.7447.9393
+ Tư vấn sửa chữa và bảo hành: Mr Trịnh Ngọc Tiến – Tel: 09.6755.6577

– Tư vấn các dịch vụ xuất nhập khẩu, ủy thác

+ Tư vấn: Mr Nguyễn Đức Huy – Tel: 09.7767.9955

– Khiếu nại và phản ánh

+ Hotteline: 09.7447.9393