Dấu hiệu cần phải thay lốp ô tô ngay nếu không muốn ‘thần chết’ đoạt mạng